Testy vs. vyšetrenie u lekára

Domáce testy často využívajú rovnaké metódy, ako vyšetrenia u laboratóriu. Preto sú aj porovnateľne spoľahlivé. Napriek tomu ostávajú vyšetrenia u lekára v niektorých prípadoch nenahraditeľné...

Výhody domáceho testovania

  • pohodlnosť, diskrétnosť,
  • rýchlosť, bez čakania,
  • spoľahlivosť,
  • dostupnosť.

Nevýhody domáceho testovania

  • nie je záruka, že človek vzorku správne odobral a urobil test presne podľa inštrukcií,
  • v prípade pozitívneho výsledku môže človeku chýbať vysvetlenie od lekára, ako aj ďalšie odporúčania, ako postupovať, a tak môže zbytočne prežívať veľkú úzkosť, kým sa na konzultáciu k lekárovi dostane.

Výhody testovania u lekára

  • len lekár môže výsledok testu definitívne potvrdiť alebo vyvrátiť,
  • lekár človeku môže hneď poskytnúť potrebné informácie a vysvetliť, čo výsledok znamená a či je potrebná nejaká liečba či opatrenia.
Benefity domácich diagnostických testov

Okamžitá odpoveď - Istota výsledku už po 5 minútach

Cenová dostupnosť  aj v porovnaní s inými spôsobmi (diagnostiky) testovania

Jednoduché použitie

Diskrétnosť a spoľahlivá diagnostika