Názor odborníka

MUDr. Ľubomír Okruhlica,CSc. pôsobí ako riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave.

Domáce testy na prítomnosť najčastejších drog v moči víta. Podľa neho si vďaka nim rodičia môžu predbežne overiť, či ich dieťa užilo drogu alebo nie. "Kladiem ich na úroveň testerov na alkohol. Pôsobia preventívne, zvyšujú istotu rodičov, že urobili naozaj všetko, čo mohli, aby ich dieťa drogy neužívalo. Interpretácia výsledkov domáceho testovania je zložitá. Preto musia byť rodičia ostražití, všímať si aj iné prejavy, zmeny na dieťati, lebo testy sú len jedným i keď mnohokrát užitočným prostriedkom. Nie je to jednoduché, ale pomáha to."

K téme domácich testov a vzťahu lekár vs. pacient vs. domáce testovanie sa vyjadrujú:

MUDr. Jozef Benkovič, primár 2. oddelenia MD a MUDr. Janka Kvetková, vedúci lekár, OLUP /Predná Hora

"Aj lekári využívajú vo svojich ambulanciách rýchle testy na dôkaz požitia drog, považujú za prínosné aj domáce testovanie, nakoľko strach z možného odhalenia znižuje pravdepodobnosť a častosť fajčenia, konzumácie alkoholu a ilegálnych drog. Z praxe je však zrejmé, že len komplexná primárna prevencia závislostí, ktorej súčasťou je aj domáca diagnostika, môže priniesť pozitívne výsledky v zmysle poklesu celospoločenskej spotreby alkoholu, fajčenia a drog u mladistvých."


Priložené súbory
Galéria
Benefity domácich diagnostických testov

Okamžitá odpoveď - Istota výsledku už po 5 minútach

Cenová dostupnosť  aj v porovnaní s inými spôsobmi (diagnostiky) testovania

Jednoduché použitie

Diskrétnosť a spoľahlivá diagnostika