Najčastejšie drogy

Užívanie ilegálnych drog, ktoré sa najčastejšie predávajú na uliciach či v kluboch, prináša nespočetne veľa rizík. Medzi najčastejšie patria:

Kokaín

Táto droga môže mať rôzne formy. Užíva sa šnupaním – vdychovaním prášku cez nos alebo injekčne priamo do krvného obehu. Kryštalická forma kokaínu sa nazýva crack a do krvného obehu sa dostáva fajčením, teda cez pľúca.

Iné názvy

Koks, sneh, céčko, charlie, krek, rock.

Typ drogy

Kokaín je vysoko návyková prírodná stimulujúca látka vyrábaná z rastliny koky.

Účinky

Spúšťa v mozgu uvoľňovanie dopamínu a vyvoláva pocity eufórie. Účinok je intenzívny, ale krátkodobý, čo ľudí vedie k opakovanému užitiu drogy v krátkom čase, aby si príjemné pocity uchovali.

Riziká

 • zvýšený tep srdca,
 • vysoký krvný tlak,
 • zvýšená telesná teplota,
 • bolesti žalúdka, nevoľnosť,
 • strata chuti do jedla, nedostatočná výživa,
 • poškodenie srdca a srdcový záchvat,
 • mozgová príhoda,
 • strata čuchu, krvácanie z nosa, problém pri prehĺtaní,
 • u ľudí s rozvinutou závislosťou prederavenie nosovej prepážky,
 • u užívateľov formou injekcií aj vyššie riziko hepatitídy a HIV,
 • pri užívaní v tehotenstve spontánny potrat, nízka pôrodná hmotnosť, vrodené vady, závislosť novorodenca od drogy,
 • smrť - už pri prvom podaní drogy môže dôjsť k srdcovému infarktu, k vzniku smrteľných porúch srdcového rytmu, či k vzniku krvácania do mozgu ako dôsledku kritického zvýšenia krvného tlaku.

Heroín

Je to prášok alebo tmavá lepkavá látka, ktorá sa užíva injekčne pod kožu, do žily, alebo do svalu, môže sa tiež inhalovať alebo fajčiť.

Iné názvy

Štof, herák, háčko, ejč, omietka, kameň, prach, brown...

Typ drogy

Je to opioid, ktorý sa získava z makovice. Rýchlo sa vstrebáva v mozgu, a preto je vysoko návykový. Je to droga s účinkom „slastného zabudnutia“.

Účinky

Rýchle pocity eufórie sprevádzané suchom v ústach, pocitom ťažoby v rukách a nohách, nejasné myslenie. Typické sú letargické stavy a pasivita.

Riziká

Trvajúce užívanie heroínu môže byť (a často je) smrteľné. Droga tiež môže spôsobiť:

 • problémy s trávením – zápchy či naopak hnačky, nevoľnosť a zvracanie,
 • zníženie frekvencie srdca,
 • chronické zápalové ochorenia pečene,
 • poškodenie obličiek a pečene v dôsledku upchatia ciev,
 • zhoršenie dýchania, vznik pľúcnej fibrózy,
 • depresiu, záchvaty úzkosti, paranoidné stavy,
 • neschopnosť riadiť svoje správanie vôľou,
 • poruchy menštruácie,
 • ťažký zápal v mieste aplikácie drogy,
 • poškodenie mozgu,
 • kómu,
 • riziko náhlej smrti po prvom podaní,
 • riziko infekcie HIV a hepatitídy,
 • pri užívaní v tehotenstve môže vyvolať spontánny potrat, spôsobiť nízku pôrodnú hmotnosť, vrodené poškodenie plodu, vrodenú závislosť u novorodenca.

Abstinenčné príznaky sa objavujú asi po 10-15 hodinách. Objavuje sa vodnatý výtok z nosa a výrazné slzenie, studený pot, zvýšenie srdcovej frekvencie, pocity dezorientácie a strachu, celková slabosť.


LSD

Táto droga je populárna od 60. rokov minulého storočia a používa sa aj v súčasnosti. Vyrába sa z kyseliny, ktorú obsahujú určité plesne, ktoré rastú na pšenici a iných obilninách.

Iné názvy

Kyselina, trip, acid, cyklista, známka, kryštál...

Typ drogy

Halucinogén.

Účinky

Spôsobuje vizuálne, zvukové aj pocitové halucinácie, ktoré sa človeku javia ako reálne, i keď nie sú. Tieto stavy, nazývané aj trip alebo výlet, môžu trvať asi 12 hodín.

Riziká

LSD môže spôsobiť rozšírenie zreničiek, zvýšený tep srdca a tlak krvi, potenie, stratu chuti do jedla, sucho v ústach, vrtkavosť.


Marihuana

Patrí medzi najčastejšie užívané nelegálne drogy. Vyrába sa zo sušenej rastliny konope. Väčšinou sa užíva fajčením, no môže sa aj variť v jedle a zjesť. Výťažok kvetov konope sa nazýva hašiš a obyčajne je to hnedá alebo hnedočierna živicová hmota.

Iné názvy

Tráva, gandža, mariša, šit, joint, green, seno, slama...

Typ drogy

Môže pôsobiť zároveň ako stimulant, ale tiež upokojujúco, niekedy pôsobí aj ako halucinogén.

Účinky

Marihuana obsahuje látku THC, ktorá pôsobí v rôznych častiach mozgu a vyvoláva pocity povznesenosti, miernej eufórie, niekedy záchvaty smiechu, zmeny pocitov, nálady, prežívanie reality je popisované ako bezproblémovejšie a radostnejšie, zmeny telesných pohybov, myslenia a tiež ovplyvňuje pamäť. Často sa objavuje zmena vnímania času, ktorý akoby plynul pomalšie. Marihuana spôsobuje zvýšenie tepu srdca, výrazné prekrvenie očných spojiviek, sucho v ústach, zvýšenú chuť do jedla či naopak nechutenstvo a nevoľnosť.

Riziká

Pri pravidelnom užívaní môže ovplyvniť vývoj mozgu a spôsobiť zníženie IQ. Časom môže vyvolať závislosť a spôsobiť závažné zdravotné problémy, najmä časté ochorenia dýchacích ciest, zvýšenie srdcového tepu, srdcové arytmie, vyššie riziko srdcovej príhody, atrofický emfyzém pľúc, depresie, úzkosť, či dokonca samovražedné myšlienky.


Amfetamíny

Sú to látky získavané najmä chemickou výrobou. Patrí medzi ne napr. amfetamín (napr. Benzedrin), metamfetamín (Pervitín), metaldioxyamfetamín (Extáza, MDA, MDMA). Pervitín a Extáza spôsobujú vysokú mieru fyzickej závislosti a dochádza k ohromnej tolerancii drogy, čo vedie k podstatnému zvyšovaniu užívaných dávok.

Iné názvy

Spíd, životabudič, rýchlovka, áčko, love drug, wake-ups, eye openers...

Riziká užívania

Deštrukcia osobnosti, poruchy srdcovej činnosti, metabolické poruchy a rýchle zlyhávanie pečene a obličiek, poruchy imunitného systému, krvácanie do mozgu, psychické zmeny – depresie, paranoidné myslenie, samovražedné sklony.


Extáza

Obyčajne sa užíva orálne vo forme pilulky alebo tabletky. Dá sa však aj šnupať a pichať injekčne do žily.

Iné názvy

MDMA, Molly, éčko, disko tabletky, holub...

Typ drogy

Človekom vyrobená stimulujúca látka a halucinogén.

Účinky

Extáza zvyšuje hladiny niektorých chemikálií v mozgu, vrátane serotonínu, dopamínu a norefinefrínu. Ovplyvňuje náladu a dáva človeku pocit väčšej blízkosti a spojenia s ostatnými. Užívatelia zažívajú stavy eufórie a zvýšené množstvo energie.

Riziká

Keď účinok drogy pominie, môžu sa objaviť pocity zmätenosti, depresia, úzkosť a problémy so spánkom.

Účinky na organizmus sú podobné ako pri iných stimulantoch, ako je kokaín či amfetamín. Medzi ne patrí:

 • zvýšený tep srdca, pocity búšenia srdca,
 • zvýšený krvný tlak,
 • svalové napätie,
 • nevoľnosť,
 • zahmlené videnie,
 • závraty,
 • potenie či naopak pocit chladu,
 • náhle zlyhanie činnosti srdca,
 • krvácanie do mozgu,
 • zlyhanie termoregulačného centra s akútnym opuchom mozgu.

Metamfetamín

Je to biely prášok, ktorý sa môže užiť prehltnutím, fajčením, šnupaním alebo zriedkavo aj injekčne. Obsahuje kombináciu pseudoefedrínu, čo je látka, ktorú obsahujú aj mnohé lieky proti chrípke, spolu s inými chemickými látkami.

Iné názvy

Kryštál, uhlík, meth.

Typ drogy

Stimulant.

Účinky

Metamfetamín spôsobuje rýchly účinok, ktorý tiež rýchlo pominie. To vedie k opakovanému užívaniu a metamfetamín sa stáva extrémne rýchlo návykový.

Riziká

Účinky na fyzické telo sú podobné ako pri iných stimulantoch – zrýchlené dýchanie, rýchly tep srdca, vysoký krvný tlak, zvýšená teplota.

Pri opakovanom dlhodobom užívaní môže metamfetamín spôsobiť extrémny úbytok hmotnosti, rany na koži a závažné dentálne problémy. Pri injekčnom užívaní rastie aj riziko infekcie HIV a hepatitídy. Užívanie počas tehotenstva môže spôsobiť spontánny potrat, nízku pôrodnú hmotnosť, vrodené vady plodu a tiež závislosť novorodenca od drogy.

Benefity domácich diagnostických testov

Okamžitá odpoveď - Istota výsledku už po 5 minútach

Cenová dostupnosť  aj v porovnaní s inými spôsobmi (diagnostiky) testovania

Jednoduché použitie

Diskrétnosť a spoľahlivá diagnostika