Dopady užívania drog

Okrem zdravotných komplikácií a často trvalých následkov na organizmus má užívanie drog dopad aj na všetky stránky života človeka. Medzi najčastejšie dôsledky patria:

 • zmeny spánkového režimu, zmeny stravovania, zanedbávanie hygieny a obliekania, menší záujem o sex,
 • výkyvy nálad, zhoršujúce sa nálady a postoje, nezáujem o budúcnosť,
 • zákerné správanie – klamstvá, krádeže,
 • zhoršenie rodinných i priateľských vzťahov,
 • problémy v práci alebo škole,
 • problémy so zákonom,
 • zmeny denného režimu a návykov,
 • strata motivácie, podráždenosť,
 • zmeny osobnosti a správania,
 • strata priateľov, zmena okruhu známych a aktivít,
 • finančné problémy, neobvykle vysoké výdavky.
Benefity domácich diagnostických testov

Okamžitá odpoveď - Istota výsledku už po 5 minútach

Cenová dostupnosť  aj v porovnaní s inými spôsobmi (diagnostiky) testovania

Jednoduché použitie

Diskrétnosť a spoľahlivá diagnostika