Domáci test „Dtest“ – FirstSign

Dtest „First Sign“ je rýchly jednokrokový test na zisťovanie viacerých drog v ľudskom moči – marihuany, extázy, kokaínu, amfetamínu a opiátov. Ak je droga v moči prítomná, naviaže sa v teste na určité látky, čo sa potom v políčku pre tú-ktorú drogu prejaví ako výsledok.

Test sa dá zakúpiť v trafikách a novinových stánkoch spoločnosti GG Tabak.Výhody - Dtestu „First Sign“

Rýchly jednokrokový test, nevyžaduje prípravu ani žiadne nástroje.

5 v 1

Test je schopný odhaliť až 5 drog z jednej vzorky a pri jedinom testovaní – marihuanu, extázu, kokaín, amfetamín a opiáty.

Istota už po 5 minútach

Výsledok testu je odčítateľný už päť minút po použití.

Domáce použitie

Test zvládne vďaka jednoduchosti vykonať každý, v domácom prostredí.

Kontrola proti sfalšovaniu alebo zmene vzorky

Test okrem drog zisťuje aj hodnoty kontrolných látok, vďaka ktorým je možné odhaliť, či nebola vzorka moču zriedená či inak zmenená.

Test je spoľahlivý, no poskytuje len predbežný výsledok, preto ak sú výsledky pozitívne, požiadajte lekára o klinické a profesionálne posúdenie.

Priložené súbory
Benefity domácich diagnostických testov

Okamžitá odpoveď - Istota výsledku už po 5 minútach

Cenová dostupnosť  aj v porovnaní s inými spôsobmi (diagnostiky) testovania

Jednoduché použitie

Diskrétnosť a spoľahlivá diagnostika